FAQ

 • Proč pravidla obsahují formulaci, že společnost Czech Photo Centre, s.r.o. je oprávněna nabytá práva v celku či jednotlivě poskytnout dále třetí osobě?

  Je to pro tyto případy:

  1. Některé výstavy CNP, můžeme spolupořádat s partnerem - například výstava vycestuje do zahraničí a spolupořadatelem bude zahraniční galerie/výstavní síň, která bude chtít některé fotografie samostatně užít k propagaci výstavy. Takové užití bude vést bezesporu k podpoře soutěže, ale výstavu bude propagovat svými kanály právě spolupořadatel, k čemuž mu musíme poskytnout práva. Příkladem je například spolupráce se Zoo Praha.
  2. Dále mohou fotografie k prezentaci soutěže svými marketingovými kanály využívat partneři a sponzoři, kteří ji podporují.

  Oprávnění k užití fotografií je vždy výhradně ve spojení s podporou a propagací soutěže, jak uvádějí licenční podmínky. Je tedy lichá obava, že by mohly být snímky užity například primárně ke komerčním účelům jakéhokoli subjektu, který nemá žádnou souvztažnost k soutěži.

 • Proč se platí do soutěže Czech Nature Photo vstupní poplatek?

  Ze získaných prostředků za vstupní poplatky nechá společnost Czech Photo Centre vytisknout fotografie na finální výstavu v jednotném formátu. V letošním ročníku plánujeme výstav dokonce několik na různých místech republiky.

 • Lze přihlásit stejný soutěžní příspěvek do více kategorií?

  Ne, fotografie se může kromě účasti v jedné z hlavních kategorií pouze zapojit do soutěže o cenu pro nejlepší fotografii české přírody (fotografii přihlaste pouze do této speciální kategorie, porota ji pak zařadí i do odpovídající hlavní kategorie).

 • Jak mohu přihlásit fotografii do hlavní kategorie (Ptáci, Savci atd.) a současně do soutěže o nejlepší fotografii české přírody?

  Snímek přihlaste pouze do speciální kategorie „Cena za nejlepší fotografii české přírody“, do odpovídající hlavní kategorie ji zařadí porota automaticky.

 • Od jakého věku se mohu soutěže zúčastnit?

  Věk účastníka není nijak omezen. Soutěžící do 23 let jsou osvobozeni od platby vstupního poplatku.

 • Lze přihlásit do soutěže série fotografií?

  V tomto ročníku soutěží pouze jednotlivé fotografie. Myšlenka zavedení sérií je stále otevřená a zvažujeme ji – hlavní otázkou je zejména zájem fotografů o přihlašování takových prací, protože naším záměrem je vybírat to nejlepší z co nejširší nabídky. Zohledníme také zkušenosti ze zahraničních soutěží tohoto žánru.

 • Mohu přihlásit více než 10 fotografií?

  Ano, ale musíte si zřídit další účet na své jméno a zaplatit i v něm členský poplatek. Pro vytvoření druhého účtu budete potřebovat odlišnou emailovou adresu – například pracovní apod.

Odpovědi na další otázky zde budou časem přibývat. Pokud se chcete zeptat na cokoliv dalšího ohledně letošního ročníku soutěže Czech Nature Photo, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.